Makha DIOP

 
 

HOMENATGE A MAKHA DIOP (CAT)

L’artista senegalés Makha Diop va ser un agent de suport social per a la comunitat Africana que arribava a la ciutat de Barcelona, acollint i acompanyant en el procés d'adaptació després de l'arribada, sent interlocutor entre la comunitat africana i les institucions.

Ha exercit de pare i mestre per als joves que arribaven sols a la ciutat, convertint-se així en un referent per als que havien deixat als seus familiars al seu país d'origen.

Nascut a Thiès, Senegal el 1958, es va llicenciar en Belles Arts per l'Escola Nacional d'Arts de Dakar (1975-1980).
Va començar a exposar la seva obra el 1978 fins a 1981 a Dakar, després a Lagos (Nigèria), Accra(Ghana), Atlanta (EE. UU.), París (França), Londres (Regne Unit), Bonn (Alemanya), Roma ( Itàlia) i Estocolm (Suècia).
Al 1985 va pintar un fresc a l'Institut Mauritano d'Investigació Oceanogràfica i Pesquera a Nouadhibou (Maurità).
Al 1986 es trasllada a Casablanca on imparteix classes de dibuix i pintura fins a 1988.
Des de llavors va viure i treballar a Barcelona fins al 2020, any de la seva mort.
Se’l podia trobar a la Rambla de Barcelona pintant i exposant les seves obres.

 
Hommage à Makha DIOP par Jordi Prat Pons - Technique mixte
 

El mural realitzat a C/de les Ramelleres 17B és un homenatge a la figura de l’artista Makha Diop per Conse, artista Barcelonés del barri del Born, es poden veure algunes de les seves intervencions a altres localitzacions de la ciutat.
Aquest mural està integrat a la programació de FILS Jornades Interculturals, que es duran a terme al llarg del mes de Maig amb les entitats involucrades al projecte, per a visibilitzar la comunitat Africana des de l’herència cultural.

ARTISTA CONSE - @CONSE.EU - WWW.CONSEART.COM

El artista a cargo de la intervención es Conse, joven de Barcelona a quién le hacen la petición por parte de familiares y otros amigos del artista Makha Diop para la realización de una intervención en su homenaje después de ver el trabajo del artista y conocer su implicación con su comunidad.

 

 

HOMENAJE A MAKHA DIOP (ESP)

El artista sengalés Makha Diop fué un agente de apoyo social para la comunidad africana que llegaba a la ciudad de Barcelona, acogiendo y acompañando en el proceso de adaptación tras la llegada, siendo interlocutor entre la comunidad Africana y las instituciones.

Ha ejercido de padre y maestro para los jóvenes que llegaban solos a la ciudad, convirtiéndose así en un referente para quienes habían dejado a sus familiares en su país de origen.

Nacido en Thiès, Senegal en 1958, se licenció en Bellas Artes por la Escuela Nacional de Artes de Dakar (1975-1980).
Comenzó a exponer su obra en 1978 hasta 1981 en Dakar, luego en Lagos (Nigeria), Accra (Ghana), Atlanta (EE. UU.), París (Francia), Londres (Reino Unido), Bonn (Alemania), Roma (Italia) y Estocolmo (Suecia).
En 1985 pintó un fresco en el Instituto Mauritano de Investigación Oceanográfica y Pesquera en Nouadhibou (Mauritania).
En 1986 se traslada a Casablanca donde imparte clases de dibujo y pintura hasta 1988.

Desde entonces vivió y trabajó en Barcelona hasta 2020, año de su fallecimiento.
Se le podía encontrar en la Rambla de Barcelona pintando y exponiendo sus obras.
Sus dos líneas principales de trabajo fueron con tinta china y arena, se podrán ver algunos ejemplares expuestos del 1 al 17 de Mayo en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona.


INAUGURACIÓN 1 de mayo a partir de las 13:00h

El mural realizado en C/ de les Ramelleres, 17B es un homenaje a la figura del artista Makha Diop por Conse, artista Barcelonés del barrio del Born, se pueden ver algunas de sus intervenciones en otras localizaciones de la ciudad.
Este mural está integrado en la programación de FILS Jornadas Interculturales, que se llevarán a cabo durante el mes de Mayo con las entidades involucradas en el proyecto para visibilizar la comunidad Africana desde la herencia cultural.

 

 

HOMMAGE A MAKHA DIOP (FR)

L'artiste sénégalais Makha Diop était un agent de soutien social pour la communauté Africaine qui est arrivée dans la ville de Barcelone.
Accueillant et accompagnant dans le processus d'adaptation après leur arrivé, il était un interlocuteur entre la communauté africaine et les institutions.
Il a servi de père et d'enseignant pour les jeunes qui sont venus seuls dans la ville, devenant ainsi un point de référence pour ceux qui ont laissé leurs proches dans leur pays d'origine.

Né à Thiès au Sénégal en 1958, il est diplômé en Beaux-Arts de l'Ecole Nationale des Arts de Dakar (1975-1980). Il a commencé à exposer son travail de 1978 à 1981 à Dakar, puis à Lagos (Nigeria), Accra (Ghana), Atlanta (USA), Paris (France), Londres (Royaume-Uni), Bonn (Allemagne), Rome (Italie) et Stockholm (Suède). En 1985, il peint une fresque à l'Institut mauritanien de recherche océanographique et halieutique à Nouadhibou (Mauritanie). En 1986, il s'installe à Casablanca où il donne des cours de dessin et de peinture jusqu'en 1988.

Depuis, il a vécu et travaillé à Barcelone jusqu'en 2020, année de sa mort.
Tout le monde a pu le voir sur la Rambla à Barcelone en train de peindre et d'exposer ses œuvres.
Ses deux principaux axes de travail étaient l'encre de Chine et le sable.
Quelques une de ses œuvres seront exposées du 1er au 17 mai 2021 à la Faculté de Philosophie de l'Université de Barcelone.


La peinture murale réalisée par Conse à C / de les Ramelleres, 17B est un hommage à l'artiste Makha Diop.
Cette fresque murale fait partie de la programmation des Journées Interculturelles FILS, qui se tiendra au cours du mois de mai 2021 avec les entités impliquées dans le projet de rendre visible le patrimoine culturel la communauté Africaine.

 

ARTISTA CONSE - @CONSE.EU - WWW.CONSEART.COM

L'artiste en charge de l'intervention est Conse, un jeune homme de Barcelone à qui des proches et d'autres amis de l'artiste Makha Diop ont demandé à faire une fresque en son honneur après avoir vu le travail de l'artiste et connaître son implication avec votre communauté..

 

 

TRIBUTE TO MAKHA DIOP (EN)

The Senegalese artist Makha Diop was a social support agent for the African community that came to the city of Barcelona, welcoming and accompanying the adaptation process after arrival, being an interlocutor between the African community and the institutions.

He has served as a father and teacher for young people who came to the city alone, thus becoming a reference for those who had left their relatives in their country of origin.

Born in Thiès, Senegal in 1958, he graduated in Fine Arts from the National School of Arts in Dakar (1975-1980).
He began to exhibit his work in 1978 to 1981 in Dakar, then in Lagos (Nigeria), Accra (Ghana), Atlanta (USA), Paris (France), London (UK), Bonn (Germany), Rome ( Italy) and Stockholm (Sweden).
In 1985 he painted a fresco at the Mauritanian Institute for Oceanographic and Fisheries Research in Nouadhibou (Mauritania).
In 1986 he moved to Casablanca where he taught drawing and painting classes until 1988.

Since then he lived and worked in Barcelona until 2020, the year of his death.
He could be found on the Rambla in Barcelona painting and exhibiting his works.
His two main lines of work were with India ink and sand, you will be able to see some samples exhibited from May 1 to 17 at the Faculty of Philosophy of the University of Barcelona.


The mural made in C / de les Ramelleres, 17B is a tribute to the figure of the artist Makha Diop by Conse, a Barcelona artist from the Born hood, some of his interventions can be seen in other locations in the city.
This mural is part of the FILS Intercultural Journey programming, which will take place during the month of May with the entities involved in the project to make the African community visible from the cultural heritage.